Op 1 maart 2018 start het Personenregister Kinderopvang. Alle gastouders en volwassen huisgenoten zijn verplicht om zich in te schrijven in het register. Hieronder leggen we uit wat het personenregister betekent en wat er verwacht wordt.

Waarom een personenregister?
Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Op die manier worden álle medewerkers in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben – dus inclusief stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen – continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Zo draagt het personenregister bij aan de veiligheid binnen de kinderopvang.

Wat verandert er voor gastouders?
Iedere gastouder wordt al continu gescreend. Dat geldt ook voor de volwassen huisgenoten. Wat voor gastouders bij komt, is dat zij zich samen met aanwezige volwassen huisgenoten zich moeten inschrijven in het personenregister. De inschrijving is gratis en duurt slechts enkele minuten. Nadat alle volwassen huisgenoten zijn ingeschreven, koppelen wij de ingeschreven personen in het register aan ons gastouderbureau. Inschrijving én koppeling zijn voorwaarden om te mogen werken in de kinderopvang.

Wat nieuw is, is dat andere personen die structureel aanwezig zijn op jou opvanglocatie, ook een VOG nodig hebben. Zij zijn ook verplicht om zich in te schrijven in het personenregister. Als richtlijn geldt dat iemand structureel aanwezig is, als deze persoon minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur tijdens opvanguren op de opvanglocatie is. Voorbeelden hiervan zijn een schoonmaakster of een buurvrouw die regelmatig tijdens opvanguren op bezoek komt. Meer informatie hierover lees je in de Factsheet van de Rijksoverheid..

Hoe gaat het proces in zijn werk?
1. Vraag een DigiD aan
Om in te loggen op het personenregister hebben jij en je huisgenoten een eigen DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD, dan kun je deze aanvragen via digid.nl/aanvragen. Binnen 5 werkdagen na je aanvraag krijg je een brief met inloggegevens thuisgestuurd.

2. Zorg voor een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Voor de inschrijving kunnen jij en je volwassen huisgenoten gebruikmaken van je bestaande VOG (afgegeven na 1 maart 2013). Als je de VOG zelf niet meer hebt, kun je een kopie opvragen bij onze administratie.

3. Schrijf je in in het personenregister
Zorg ervoor dat jij en je huisgenoten je op of zo snel mogelijk na 1 maart 2018 en vóór 1 april inschrijven via duo.nl/personenregisterkinderopvang. Door jezelf en je volwassen huisgenoten op tijd in te schrijven voorkom je onnodige kosten; inschrijving is nu nog gratis! Vanaf 1 juli zijn hier kosten aan verbonden. Je persoonlijke gegevens worden automatisch gevuld via DigiD. Je moet zelf alleen je VOG-kenmerk opgeven. Dit kenmerk vindt je op je VOG. Het is 14 tot 18 cijfers lang of begint met NP of RP gevolgd door 8 cijfers. Stel ons op de hoogte van je inschrijving door in het register een koppelverzoek in te dienen bij Gastouderbureau Kinderoase BV. Zo kunnen wij je eenvoudig en tijdig koppelen aan ons gastouderbureau.

4. Informeer personen die structureel aanwezig dat zij zich ook moeten inschrijven
Als er tijdens opvanguren andere personen structureel aanwezig zijn op de opvanglocatie, zoals bijvoorbeeld een schoonmaakster, moet je hen informeren dat zij zich moeten inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Om zich in te kunnen schrijven, hebben zij DigiD en een VOG nodig.

Let op! De kosten voor een VOG komen ten laste van de aanvrager zelf. Ook aan het inschrijven in het Personenregister zijn kosten verbonden, deze zijn ook voor de aanvrager. Het is dus aan jou als gastouder de keus om structureel mensen over de vloer te krijgen of dat je er voor kiest hen niet te laten komen tijdens werkuren. Een goed voorbeeld is gastouder Melanie, zij zegt hierover: ‘Voor mijn moeder die wekelijks een ochtendje komt helpen in de huishouding vraag ik een VOG aan en registreer haar in het Personenregister. Voor andere bekenden geldt dat zij gedurende mijn werkdagen niet op de koffie komen. Net als in het gewone bedrijfsleven heel normaal, mijn man ontvangt ook niet allerlei bezoekjes als hij aan het werk is.’

Schrijf je op tijd in
Als gastouderbureau zijn wij verantwoordelijk voor een tijdige koppeling. Wij moeten jou en je huisgenoten vóór 1 juli 2018 gekoppeld hebben. Personen die structureel tijdens opvanguren op het adres aanwezig zijn, moeten op of direct na 1 maart 2018 ingeschreven en gekoppeld zijn. We vragen je dan ook om je zo snel mogelijk in te schrijven en ons te informeren wanneer een persoon structureel tijdens de opvang aanwezig is. Voor deze persoon moet namelijk een VOG worden aangevraagd.

Meer informatie
In de bijlage bij deze mail treft je een folder aan over het personenregister. Daarnaast kun je meer informatie vinden op duo.nl/personenregisterkinderopvang. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Kijk op de veelgestelde vragen pagina of neem contact met ons op via telefoonnummer 0183 – 610200.