Ik wil graag een nanny met een bepaalde geloofsovertuiging, kan dat?

Ja, als wij u inschrijven als vraagouder zullen wij een profielschets maken van de nanny die u zoekt en u kunt dan ook zeker uw wensen met betrekking tot de geloofsovertuiging / levenswijze aangeven.

Wat mag ik verwachten van een nanny?

Een nanny is een dame die in uw eigen woning de opvang verzorgd, u hoeft de kinderen daardoor niet weg te brengen wat rust biedt voor de kinderen. Zij is er in eerste instantie voor de kinderen, maar zal ook wat licht huishoudelijk werk kunnen verrichten. De nanny kan de kinderen ook van en naar school/peuterspeelzaal brengen indien u dat wenst.

Wat verstaan jullie onder licht huishoudelijk werk?

Dat is niet vastgelegd in bepaalde taken. Licht huishoudelijk werk heeft betrekking op de kinderen, letten op hygiëne in de ruimte waar de kinderen verblijven, de tafel afruimen na de maaltijd en opruimen van het speelgoed. Mocht er tijd over zijn en wil de nanny meer  doen dan is dit zeker bespreekbaar. Veelal hoort een boodschapje doen ook tot de kerntaken van de nanny en het voorbereiden van het avondeten en/of met de kinderen eten.

Moet ik de reiskosten van een nanny betalen?

U bent dit als vraagouder niet verplicht, maar mocht de nanny reiskosten hebben dan zal dit een punt van onderhandeling kunnen zijn tijdens de kennismaking.

Ik heb huisdieren, is dat een probleem?

Nee, bij koppeling met nanny’s vragen wij of zij bezwaren hebben tegen huisdieren.

Moet ik zelf alle voorzieningen hebben als ouder?

Nee, wij hebben een (gratis) uitleen service, welke beschikt over een groot aantal attributen die onze nanny’s eventueel kunnen gebruiken. Te denken valt aan autostoeltjes, babyfoons, enzovoort.

Kan ik een eigen nanny aandragen?

Ja, bij inschrijving met een eigen, voor Kinderoase nieuwe nanny bieden wij u een korting op de bureaukosten. Het recht op een reserve gastouder komt wel te vervallen.

Als mijn nanny ziek is heb ik dan geen opvang?

Bij ziekte van uw nanny of tijdens haar vakanties zullen wij op zoek gaan naar een geschikte vervangende gastouder.

Kan ik ook gebruik maken van weekend- en avondopvang?

Ja, indien uw nanny die mogelijkheid biedt dan kan dat. Gastouderopvang is mogelijk 7 dagen per week / 24 uur per dag.

Is onze woning van wel veilig genoeg?

Zowel het gastouderbureau als de GGD controleert de woning op vele veilgheidseisen om daarmee zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten.

Hoe zijn jullie tarieven opgebouwd?

Onze tarieven bestaan uit een vast bedrag per maand voor bureaukosten en een los uurtarief voor de nanny vergoeding.

Hoe kan ik nanny worden als ik niet het juiste diploma heb?

Via Kinderoase kunt u middels een verkort traject, veelal binnen enkele weken, uw diploma halen. De kosten hiervoor betaalt u in eerste instantie zelf. U krijgt in 3 termijnen de helft van uw opleiding door ons terugbetaalt als u minimaal een jaar kinderen via ons gastouderbureau opvangt.

Kan ik als nanny vakantie / vrije dagen opnemen?

Ja, mits dit ruim van te voren wordt aangegeven bij de vraagouders en indien dit niet maandelijks geschiedt waardoor de ouders steeds andere oplossingen moeten zoeken.

Komen de bureaukosten in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Ja, de bureaukosten zijn onderdeel van de kosten voor kinderopvang. Deze dient u op te tellen bij de opvangkosten voor de gastouder en komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.

Ben je verplicht een vast aantal uren af te nemen?

Nee, de minimale afname per kind per week bedraagt 5 uur als u wisselend volgens rooster werkt. Deze uren worden op tijd met de gastouder gecommuniceerd, om de zorg voor uw kind tijdig te waarborgen.

Moeten vakanties doorbetaald worden?

Nee, als u tijdig uw vakantie aan de gastouder heeft doorgegeven dan hoeft u tijdens de vakantie de opvangkosten niet door te betalen.

Als ik andere tijden of een andere dag moet werken, kan mijn kind dan ook worden opgevangen?

Ja, in overleg kunt u dat afspreken met de nanny.

Als mijn kind ziek is komt de nanny dan nog werken?

Dit hangt af van wat uw kind heeft en of dat hij/zij geen besmettelijke ziekte heeft, maar bij lichte verhoging na een inenting of bij verkoudheid is het in de meeste gevallen geen probleem om uw kind op te vangen.

Kan ik ook buiten kantooruren een afspraak maken?

Natuurlijk, buiten kantooruren een afspraak maken is geen enkel probleem. U hoeft tijdens een afspraak ook niet naar ons toe te komen, wij komen graag naar u.