We hopen dat we het nooit mee hoeven te maken: een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als gastouders bieden wij kinderen een warm en veilig tweede thuis. Een onveilige thuishaven voor kinderen kan ons als gastouders dan opvallen. Vreemde blauwe plekken of psychiatrische signalen zorgen soms voor een vermoeden.

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt gastouders bij deze vermoedens. Aan de hand van 5 stappen kan zo worden bepaald of we als professionals een melding bij Veilig Thuis moeten doen en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Omdat de grote hoeveelheid pagina’s van de Meldcode kindermishandeling vaak als ‘lastig’ wordt ervaren, hebben wij de Meldcode met een infographic visueel gemaakt. Zo zorgen we er hopelijk met elkaar voor, dat ieder kind een veilig thuis heeft.

Helpt u mee?

Week tegen de Kindermishandeling

Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie.

Bijna 119.000 kinderen groeien op in een onveilige thuissituatie. Daar kunnen we iets aan doen. In de Week tegen de Kindermishandeling wordt er aandacht gevraagd voor dit probleem. In deze week (jaarlijks in november) vinden er diverse activiteiten plaats om op lokaal niveau Kindermishandeling aan te pakken en kennis onder professionals te vergroten. Leer je mee?

Meldcode app

Naast onze infographic heeft ook de Rijksoverheid een nuttige app gelanceerd. Deze helpt bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Je kunt hem hier downloaden.

telefoon-meldcode-website-2

Meer weten?

Hulp nodig bij de Meldcode of heb je een vermoeden van kindermishandeling, schroom dan niet om contact op te nemen met Gastouderbureau Kinderoase. Dit kan via 0183 – 610200 of info@kinderoase.nl.