Kinderopvang

Goede zorg voor uw kind, terwijl u van huis bent.
Dat kan in Nederland gelukkig zonder zorgen.
Naast de oppas in familiekring, kent Nederland
tenminste drie vormen:

kinderoase-warme-kinderopvang
kinderoase-1
Bij u thuis

Nanny

Een nanny zorgt enkel voor uw eigen kinderen,
in uw eigen huis en voor maximaal 3 volle dagen per week.
Een duo-nanny kan uw volledige werkweek ontzorgen.

Daarnaast kan de nanny – zolang de zorg voor uw
kinderen dit toe laat – ook licht huishoudelijk
werk (denk aan boodschappen doen, koken, etc.) verrichten.

Kinderoase heeft een strikte selectie, waarbij nanny’s naast
pedagogisch opgeleid ook steeds vaker tweetalig opgeleid zijn.

kinderoase-2
Een tweede thuis

Gastouder

Opvang bij een gastouder thuis. Deze opvang is 24/7
mogelijk. Is uw reguliere gastouder ziek of op vakantie?
Dan doen wij onze uiterste best om reserve-opvang te regelen.

Gastouders bieden opvang aan kinderen
van 6 weken tot 13 jaar en mogen op
maximaal 6 kinderen tegelijk opvang bieden.

Bij Kinderoase wordt een gastouder zorgvuldig naar
uw persoonlijke voorkeuren geselecteerd.

kinderoase-3
Een grote groep

Kinderdagverblijf

Per 1 januari 2018 vallen ook peuterspeelzalen
onder de noemer kinderdagverblijf.

Kinderopvangcentra bieden opvang in
grotere groepen, waarbij ze in de regel open zijn
van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur.

Deze opvang vindt vaak plaats in dagdelen.
Tijdens deze dagdelen kan de groepsgrootte
(in aantallen en bekende gezichten) variëren.

Gastouderbureau Kinderoase heeft bewust gekozen zich
niet in een Kinderdagverblijf te specialiseren.

Onze missie is warme kinderopvang.

Dat bieden we graag huiselijk, in een compacte setting,
geheel naar uw wens. We zijn graag een aanvulling op
uw gezinsleven, inclusief de normen en waarden die u
belangrijk acht. Daarom koppelen we u graag aan
de juiste nanny of gastouder bij u in de buurt. Meer weten?

Wat vindt uw gezin belangrijk?

Nanny Gastouder Kinderdagverblijf
Kwaliteit
GGD controle
Gediplomeerd personeel
Verklaring omtrent gedrag
Continue deskundigheidsbevordering
Risico Inventarisatie opvanglocatie
Eerlijke prijs
Enkel afgenomen uren betalen
Flexibele afname opvanguren
Tegemoetkoming Kinderopvangtoeslag
Persoonlijke benadering
Eén vaste opvang – persoonlijke band
Meer ogen principe
Opvang ziek kind
Aanvulling op gezinsleven
Flexibele opvang – 24/7
Brengen en halen school, sport, etc.
Bezoek huisarts, tandarts, kapper, etc.
Licht huishoudelijk werk

Onze nanny’s staan voor

Goede scholing
Minimaal een mbo-2
Helpende (Zorg en) Welzijn.

Actueel EHBO certificaat
Een jaarlijks herhaling van
de EHBO voor Kinderen (Rode Kruis).

Deskundigheidsbevordering
Trainingen op het gebied van o.a.
creatieve en sociale vaardigheden.

Aandacht
Oprechte aandacht voor het leerproces
en de opvoeding van uw kind.

Gezonde Kinderopvang
Gecertificeerd op het gebied
van voeding en welzijn voor uw kind.

Centrale uitleenservice
Continu het speelgoed en materialen
passend bij de leeftijd en het aantal kinderen.

Heel fijn, deze persoonlijke aandacht.

Maar wat gaat het me kosten?

incijfers-detail
Altijd bij u

in de buurt

Onze unieke groep gastouders en nanny’s opereert vanuit gecertificeerde opvanglocaties.

Gastouders, met een tweede huis voor uw kind, bevinden zich in de gele cirkel.

Onze nanny’s, verzorgen bij u thuis de opvang en zijn beschikbaar binnen de blauwe cirkel.