Wat is gastouderopvang?

>Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang die plaatsvindt bij de gastouder thuis. De opvang vindt plaats in een huiselijke situatie en de gastouder handelt op grond van haar eigen ervaring, kennis, inzicht en houding met betrekking tot de kinderopvang. Omdat alle gastouders verschillend zijn met ieder hun eigen kwaliteit, verschilt ook de manier van werken met de kinderen per gastouder. Dit is een van de belangrijkste kenmerken van gastouderopvang. We willen daarom aangeven welke aspecten we belangrijk vinden bij de opvang en opvoeding van gastkinderen en welke rol de gastouders hierbij spelen.

Gastouders zijn volwassen mensen die het leuk vinden om regelmatig voor een langere periode een of meer kinderen bij hen thuis op te vangen. Zij hebben ervaring in het omgaan met kinderen, opgedaan door studie, werk en/of door het opvoeden en verzorgen van eigen kinderen. Gastouders zijn na een zorgvuldige inschrijfprocedure opgenomen in het bestand van het gastouderbureau. Tijdens die procedure komen motivatie, opvoedingsideeën, praktisch handelen, veiligheid en kindvriendelijkheid van het huis van de gastouder en dergelijke aan bod.

Gastouders nemen een belangrijke plaats in het leven van kinderen die zij opvangen in. Zij nemen op momenten dat de ouders van het kind niet aanwezig zijn de zorg en opvoeding van hen over. Gastouders delen dan de opvoeding met de ouders. Overleg tussen ouders en gastouders over allerlei opvoedingszaken is dan ook essentieel.

Over de opvoeding van gastkinderen kunnen we als gastouderbureau slechts een grote lijn aangeven. Dit is wel een lijn waar we allemaal achter moeten kunnen staan. Omdat ieder gastgezin weer anders is, een eigen geschiedenis, eigen waarden, normen en regels heeft, zal iedere gastouder een persoonlijke invulling geven aan deze lijn. Deze invulling zal in nauw overleg met de ouders/verzorgers van de kinderen plaats vinden. Wensen en verwachtingen moeten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden. Het gastouderbureau biedt ondersteuning aan vraag- en gastouders bij vragen over de opvang. Op deze manier wordt vorm gegeven aan de totale kwaliteit van de kinderopvang.

Bijzondere gastouders

Deze kwaliteit heeft bij Gastouderbureau Kinderoase in de huidige kinderopvangbranche een bijzonder motto: maatwerk. Geen snelle, onpersoonlijke internetcontacten, maar een menselijke benadering. Zo worden onze gastouders stuk voor stuk met regelmaat ontmoet en in een profielschets vastgelegd. Dit gebeurt ook met uw gezin en uw wensen voor wat betreft de kinderopvang. Onze bemiddelingsmedewerkers laten u zo kennis maken met passende gastouders, welke in veel gevallen vele jaren een stabiele basis vormen voor uw gezin. In deze vertrouwde opvang vinden wij het belangrijk dat we u voorstellen aan unieke, goed opgeleide gastouders. Daar zijn we best een beetje trots op. Leest u daarom gerust eens meer over onze club bijzondere gastouders.