Eisen gastouder

Als gastouder moet u  aan de eisen van de Wet Kinderopvang voldoen. Alleen dan kan het gastouderbureau u aanmelden bij de gemeente voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaal (LRKP). Er worden zowel eisen aan u als gastouder gesteld, als aan de opvanglocatie.

De eisen die gesteld worden aan u als gastouder

 • U beschikt over een diploma mbo-2 Helpende (zorg en) Welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma volgens de lijst opleidingseisen gastouder. Download hier de diploma lijst gastouders
 • U bent in het bezit van een kinder EHBO certificaat, welke niet ouder is dan 2 jaar (de cursus kunt u ook volgen bij Kinderoase, zij organiseert deze cursus ieder jaar)
 • U heeft een Verklaring omtrent Gedrag (VOG), alsmede de volwassen huisgenoten. Regels omtrent een VOG leest u hier. Informatie VOG
 • U beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • U woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de kinderen die u opvangt
 • Uw eigen kinderen staan niet onder toezicht van Jeugdzorg
 • U kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van Kinderoase (deze ontvangt u bij intake) en handelt hiernaar
 • De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid wordt bij intake met u doorgenomen, alsmede het protocol kindermishandeling. U dient hiernaar te handelen.
 • Het gastouderbureau vervult een (verplichte) kassiersfunctie. Betalingen van ouders ontvangt u dus via het gastouderbureau

De eisen die gesteld worden aan de opvanglocatie

 • U vangt maximaal 6 kinderen tegelijk op (incl. eigen kinderen tot 10 jaar)
 • Er is een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar
 • Er is voldoende speelruimte binnen en buiten
 • Er is een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd (wordt bij de intake afgenomen)
 • Bij opvang van vier of meer kinderen is een achterwacht beschikbaar
 • De locatie is altijd en volledig rookvrij
 • De locatie is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders

Onaangekondigde inspecties gastouders

De toezichthouders van de Dienst Gezondheid en Jeugd voeren in opdracht van gemeenten inspecties uit in het kader van de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’. In overleg met de gemeenten is besloten om de inspecties bij de gastouders vanaf 2014 te wijzigen. In deze brief informeren wij u over de wijziging. Lees meer Onaangekondigde inspecties gastouders april 2014.