In

Ja, mits dit ruim van te voren wordt aangegeven bij de vraagouders en indien dit niet maandelijks geschiedt waardoor de ouders steeds andere oplossingen moeten zoeken.