Privacy Policy

Hoe gaan we om met uw gegevens?

Gastouderbureau Kinderoase geeft veel om uw privacy. We verzamelen alleen de persoonsgegevens die we nodig hebben voor een goede dienstverlening en service en nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen. U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens raadplegen, wijzigen of laten verwijderen. U kunt een verzoek hier toe sturen naar info@kinderoase.nl.  Gastouderbureau Kinderoase zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Welke gegevens worden verzameld- en hoe?

Gastouderbureau Kinderoase kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gastouderbureau Kinderoase verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
Gewone persoonsgegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer, geslacht, burgerlijke staat
Bijzondere persoonsgegevens: kopie ID & BSN-nummer

Voor welke doeleinden worden deze gegevens verzameld?

Gastouderbureau Kinderoase verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Gastouderbureau Kinderoase uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het verzorgen van de Kinderopvang.

Gastouderbureau Kinderoase verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Zoals het verstrekken van gegevens aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, dienst Gezondheid & Jeugd, overheidsinstellingen waaronder de gemeente.

Hoe gebruiken wij informatie over uw websitebezoek?

Op de website van Gastouderbureau Kinderoase worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gastouderbureau Kinderoase gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden versterkt.

Hoe gebruiken wij Google Analytics?

Gastouderbureau Kinderoase maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Gastouderbureau Kinderoase bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Gastouderbureau Kinderoase heeft Google geen toestemming gegeven om via Gastouderbureau Kinderoase verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hoe worden uw gegevens beschermd en beveiligd?

Gastouderbureau Kinderoase neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gastouderbureau Kinderoase bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit betekent in de praktijk niet langer dan zeven jaar. Deze termijn heeft mede te maken met de plicht om voor de Belastingdienst factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren.

Wat zijn uw rechten?

U blijft altijd baas over uw eigen persoonsgegevens. U kunt te alle tijde gratis inzage krijgen in uw persoonsgegevens of een kopie opvragen. U kunt u op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de afmeldlink die onderin elke nieuwsbrief staat.

Wilt u geen cookies meer? Dit kunt u zelf regelen.

Bij onduidelijkheden betreffende uw identiteit dan kunnen we aanvullende informatie vragen. Dit doen we ook bij onduidelijke verzoeken.

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gastouderbureau Kinderoase verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Gastouderbureau Kinderoase via:

Gastouderbureau Kinderoase B.V.
Telefoon:  +31 (0)183 610 200
E-mail:   info@kinderoase.nl
Schriftelijk:  Papland 9-1D
4206 CK Gorinchem
Nederland

KvK nummer: 23089272