In Alle berichten, Wet -en regelgeving

Als lid van Brancheorganisatie Kinderopvang maak ik mij in toenemende mate zorgen over de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag.

Veel ouders kiezen door de bezuinigingen ervoor om minder of helemaal geen kinderopvang meer af te nemen. U heeft in de afgelopen maanden in alle media kunnen lezen wat dat voor gevolgen heeft: voor ouders, die voor moeilijke keuzes staan omtrent hun arbeidsparticipatie, hun kinderen, die hun vertrouwde opvangomgeving kwijt raken en ten slotte voor de branche kinderopvang. Ik heb inmiddels zelf te maken met een behoorlijke vraaguitval, van tussen de 5 en 15 procent. In onze branche moeten veel ondernemers inkrimpen, personeel ontslaan of gaan zelfs failliet.

Maar nog veel belangrijker is dat we kinderen niet meer in hun ontwikkeling kunnen stimuleren, zoals we dat als kinderopvangorganisatie bieden. Kinderen hebben baat bij goede kinderopvang: ze leren met andere kinderen omgaan, ontwikkelen hun taal, hun sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden en hebben een betere aansluiting op het primair onderwijs.

Er zijn dus genoeg redenen om de bezuinigingen voor 2013 terug te draaien. U beschikt over het plan van Brancheorganisatie Kinderopvang om dit binnen de begroting van SZW tot uitvoering te brengen.

Wij roepen u dan ook op de bezuinigingen die gepland staan voor 2013 per amendement bij de behandeling van de begroting van SZW in december terug te draaien.