In Alle berichten, Nieuws en media, Wet -en regelgeving

Brancheorganisatie Kinderopvang is blij met de 50 miljoen die het kabinet vrij maakt voor de indexering van de kinderopvangtoeslag. Hiermee geeft het kabinet in ieder geval een signaal het belang van betaalbare en toegankelijke kinderopvang voor ouders en kinderen serieus te nemen. Brancheorganisatie Kinderopvang ziet hiermee een aanhoudende strijd voor kinderopvang beloond.

Wel blijft de vraag of het kabinet de 100 miljoen zoals die vorige week via de NOS lekte ook serieus voor kinderopvang gaat inzetten. ‘Het zou mooi zijn als dit blijkt te kloppen. Tegelijkertijd is er al ruim een miljard bezuinigd op kinderopvangtoeslag, en is er daar bovenop nog een inverdieneffect van bijna 500 miljoen ontstaan doordat steeds minder ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Maar als de minister daadwerkelijk die 100 miljoen heeft gereserveerd voor kinderopvang gaan we graag met hem in gesprek over de inzet van dat geld.’, aldus Lex Staal, directeur Brancheorganisatie Kinderopvang.