In Alle berichten, Gastouders, Wet -en regelgeving

Zoals u ongetwijfeld weet wordt elke gastouder voordat zij opgenomen wordt in het Landelijk Register Kinderopvang bezocht door de GGD. Tijdens dit bezoek gaat de GGD inspecteur in gesprek met de gastouder om te zien wat voor type persoon de nieuwe gastouder is en om te onderzoeken of zij wel bekwaam is voor dit werk.

Tevens wordt de woning van de gastouder gekeurd waarbij gekeken wordt of de woning veilig is en of risico’s zoveel mogelijk uitgesloten zijn. Na een positieve inspectie zal de GGD een positief advies aan de gemeente afgeven waarna een registratie volgt. U denkt misschien dat daarmee de controle stopt, maar dat is zeker niet het geval, wij als gastouderbureau hebben de verplichting om elk jaar bij de gastouder te controleren of alles nog in orde is en ook tijdens tussentijdse bezoeken houden wij onze ogen goed open. Maar ook de GGD komt steekproefsgewijs bij de gastouders op controle, soms aangekondigd, soms geheel onverwacht. Recentelijk hebben bij twee van onze gastouders weer dit soort bezoeken plaats gevonden. Eén van beide dames had een zeer kritische inspecteur en was daar best gespannen onder, maar uiteindelijk is een kritische houding wel belangrijk, want tenslotte gaat het om het welzijn van het kind. Ondanks het feit dat deze gastouder alles goed geregeld had, te denken valt aan traphekjes, rookmelders, beveiligingen op stopcontacten, ramen en kastdeurtjes had de inspecteur toch nog wat kleine kritiekpuntjes. Na toezegging van haar kant dit aan te zullen passen kregen wij later een melding van de GGD dat er gelukkig opnieuw een positief advies aan de gemeente is afgegeven. En daar zijn we natuurlijk zeer content mee, want een veilige opvanglocatie is belangrijk, maar onze gastouders zijn zeker ook belangrijk voor ons.