In Alle berichten, Gastouders, Nieuws en media, Wet -en regelgeving

Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Op die manier worden álle personen in de kinderopvang continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend zijn voor het werken met kinderen.

Sinds 1 maart 2013 worden bij ons de gastouders en hun volwassen huisgenoten continu gescreend. Per 1 maart 2018 wordt deze continue screening uitgebreid.

Iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen, is verplicht om zich in te schrijven. Dit betreft in ons geval:

– Tijdelijke medewerkers zoals stagiars
– Gastouders en hun volwassen huisgenoten
– Kantoorpersoneel dat toegang heeft tot gegevens van de kinderen
– Personen die wonen of tijdens opvanguren structureel aanwezig zijn op een opvanglocatie (dit geldt niet als de opvang bij de vraagouders plaatsvindt)

Wat wordt verstaan onder structureel aanwezig?

Als richtlijn geldt: iemand is structureel aanwezig als diegene minstens één keer per drie maanden minimaal een half uur tijdens opvanguren aanwezig is op de opvanglocatie. Voorbeelden hiervan zijn de schoonmaakster die 2 keer in de week tijdens de opvang langskomt of de buurvrouw die wekelijks op bezoek komt tijdens opvanguren. Zij moeten zich inschrijven in het personenregister.

In reactie op de definitieve invoeringsdatum heeft de directeur van onze Brancheorganisatie Kinderopvang, Heidy Knol, aangegeven dat het de vraag is of het Personenregister wezenlijk bijdraagt aan de veiligheid van kinderen. ‘Veiligheid van kinderen kun je niet vatten met een nieuw systeem. Een goede leidinggevende of gastouder die zicht heeft op haar kinderen, een locatie met deuren die openstaan, personen die elkaar en elkaars kinderen kennen – dat is allemaal oneindig veel belangrijker dan zo’n systeem.’