In Alle berichten, Nieuws en media, Wet -en regelgeving

Gisterenavond is er in het programma Radar van de Tros aandacht besteed aan de leges die gemeenten heffen voor de gastouderopvang.

Wat doet Brancheorganisatie Kinderopvang aan de leges?

Brancheorganisatie Kinderopvang voert al enige tijd een actieve lobby naar Kamerleden en ministerie tegen de leges. Brancheorganisatie Kinderopvang is tegen heffing van leges door gemeenten bij registratie in het landelijk register. Het jaagt ondernemers op kosten. Het is een drempel om wijzigingen door te geven, en als wijzigingen niet worden doorgegeven leidt dit tot vervuiling van het register. De brieven die minister Kamp vorig jaar juni aan een aantal gemeenten heeft gestuurd zijn onder andere het resultaat van onze lobby. Daarnaast ligt er nu een wetsvoorstel in de Tweede Kamer waardoor gemeenten geen leges meer kunnen gaan heffen bij het melden van wijzigingen en uitschrijvingen. Dit gaat naar verwachting per 1 juli van dit jaar in. Toch groeit het aantal gemeenten met leges. Waren er vorig jaar nog zo’n vijftig, inmiddels zijn er al tachtig gemeenten die leges heffen voor gastouders, gastouderbureaus, dagopvang, BSO of peuterspeelzaalwerk.

Wat kunt u zelf doen aan de leges?

Gemeenten zijn in principe vrij om te bepalen om wel of geen leges te heffen, voor wie de leges gelden en hoe hoog de leges zijn. Dat is uiteindelijk een zaak van lokale politiek. Bij de bepaling van de hoogte van de leges worden gemeenten geacht rekening te houden met het bedrag dat de gemeente uit het Gemeentefonds ontvangt voor toezicht en handhaving op de kinderopvang. Die bijdrage uit het Gemeentefonds plus de inkomsten uit leges zouden nooit meer moeten zijn dan de kosten die de gemeente maakt. Bij die kosten zou de gemeente dan rekening moeten houden met de eigen kosten en die van de GGD. Als de gemeente tekort komt is dit vaak een argument om leges in te voeren, waarbij ook geen ‘winst’ gemaakt mag worden. Dit is echter geen juridisch harde randvoorwaarde voor gemeenten, in principe is de gemeente geheel vrij bij het bepalen van de hoogte van de leges.

Petitie Vereniging GastOuder Branche

VGOB is een petitieactie gestart, de petitie is te ondertekenen via deze link: http://legesvoorgastouders.petities.nl/ De petitie voor verlaging van de leges voor gastouderopvang staat online en is ondertekenbaar. Wij doen een dringend verzoek aan iedereen om hem zoveel mogelijk te verspreiden, onder gastouders en ouders en als het mogelijk is via social media en eigen websites. We hebben 40.000 handtekeningen nodig, laten we samen ervoor zorgen dat we dat gaan behalen.

LET OP: na ondertekening ontvangt je een email met een bevestigings link: je moet de ondertekening dus nog bevestigen anders is hij niet geldig. Als je de link doorstuur wijs mensen hier dan even op.