In Alle berichten, Gastouders, Nieuws en media

Gastouderbureau Kinderoase is een nieuwe franchise gastouder rijker. Neline Nederveen- Visser maakt vanaf 1 januari gebruik van de unieke, door Kinderoase geboden Franche & Free formule; een mogelijkheid om als zelfstandig ondernemer te werken met de ondersteuning van Kinderoase. Zeker nu de kinderopvang het moeilijk heeft, is Kinderoase trots met een uitbreiding van haar opvangcapaciteit. Ondanks dat de algemene vraag naar kinderopvang afneemt, is het juist de gastouderopvang die voor ouders een uitkomst biedt. Door de kleinschaligheid van gastouderopvang  kun je inspelen op de specifieke behoeften van ouders, zoals flexibele opvangtijden, geen vakantieopvang, onregelmatig werktijden, tijdelijke contracten, etc. Bij gastouderopvang betaal je de werkelijk afgenomen uren en zit je niet vast aan dagen of dagdelen.  Daarnaast kun je kiezen voor een gastouder met een bepaalde levenswijze of filosofie, of dat je graag een opvanglocatie hebt met meerdere kinderen of dat je kind juist specifieke aandacht nodig heeft en alleen wordt opgevangen. Ondanks dat de regelgeving is versoberd en de tegemoetkoming voor ouders is afgenomen, is gastouderopvang nog steeds een goede, kwalitatieve en bovenal betaalbare vorm van kinderopvang. Dit maakt ook dat Kinderoase niet alleen een daling ziet van het aantal kindplaatsen, maar juist nieuwe mogelijkheden creëer voor ouders die zorg en opvang voor hun kind(eren) zoeken. Naast gastouderopvang heeft Kinderoase ook een Nanny Service; deze biedt een luxere vorm van kinderopvang door het verzorgen van opvang aan huis middels een nanny. Met een nanny thuis loopt alles op rolletjes en worden uw kinderen gebracht en gehaald naar vriendjes, sport, en is een bezoek aan de kapper of tandarts ook eenvoudig te regelen. Daarnaast verzorgt een nanny licht huishoudelijk werk en eet zij veelal met de kinderen. Niet alleen een nanny eet met de kinderen, ook Neline zit vaak om 5 uur ’s avonds aan tafel om met een aantal kinderen warm te eten. Het is één van de dingen die Neline als gastouder aanbiedt en de ouders maken hier dankbaar gebruik van. Voor Neline, die hiervoor als leidster op een kinderdagverblijf heeft gewerkt, was de mogelijkheid om als franchise gastouder te gaan werken ideaal. Ze wilde in een professionele setting graag haar pedagogische werk voortzetten. Als zelfstandig gastouder geniet je meer aanzien en dien je naast het opvangen en verzorgen van kinderen ook een administratie bij te houden. Dit bleek voor Neline geen probleem, in het verleden heeft ze de boekhouding voor het bedrijf van haar man bijgehouden. De franche en free formule is speciaal voor gastouders ontwikkeld in ambtelijk overleg met het ministerie van Financiën. Als erkende organisatie hanteert Kinderoase de wettelijke normen voor de kwaliteit van de opvang en de opvanglocaties. In de overeenkomst die Kinderoase met haar franchisegastouders afsluit staan bepalingen ten aanzien van de werkwijze en de gewenste dienstverlening. Kinderoase bemiddelt tussen de wensen van ouders en gastouders/nannies.