In Alle berichten, Gastouders, Wet -en regelgeving

Op verzoek van de gemeente Gorinchem heeft de dienst Gezondheid en Jeugd in september een inspectiebezoek gebracht aan ons gastouderbureau. Zojuist ontvang ik het definitieve inspectierapport in mijn mailbox. Het betreft een  jaarlijkse inspectie inzake de Wet kinderopvang. Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. De Dienst Gezondheid en Jeugd is toezichthouder.  Het definitieve inspectierapport wordt in november via de GGD openbaar gemaakt. Het zal worden geplaatst op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (lrkp). Benieuwd naar het rapport? Op onze homepage vindt u de link naar het rapport.