In Alle berichten, Gastouders, Wet -en regelgeving

GGD inspectieZojuist het definitieve inspectierapport van de Dienst Gezondheid en Jeugd  in mijn mailbox. Op verzoek van de gemeente Gorinchem heeft de dienst Gezondheid en Jeugd in het najaar van 2016 een bezoek gebracht aan ons gastouderbureau. Het betrof een inspectie inzake de Wet kinderopvang. Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. De Dienst Gezondheid en Jeugd is in onze gemeente toezichthouder. Sinds 1 januari 2013 vormen de GGD Zuid-Holland Zuid en Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten de Dienst Gezondheid & Jeugd. Het definitieve inspectierapport wordt vóór medio maart openbaar gemaakt. Het zal worden geplaatst op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (www.landelijkregisterkinderopvang.nl). Benieuwd naar het rapport? Op onze homepage vindt u de link naar het rapport.