In Alle berichten, Gastouders, Nieuws en media, Social media

In tegenstelling tot de destijds passief ingerichte kinderopvang, ontstond in maart 1998 het idee om flexibele kinderopvang op maat te gaan aanbieden. Het was hoog tijd om ouders als waardevolle klant te gaan behandelen. Geheel anders dan de nummers die ze indertijd op wachtlijsten van stichtingen mochten zijn. Het resultaat: Gastouderbureau Kinderoase zag het spreekwoordelijke levenslicht.
Een zelfstandig opererend gastouderbureau bleek een vreemde eend in de bijt tussen de reeds bestaande, veelal logge, stichtingen. Ook voor de ambtenaren bleek het verlenen van een vergunning voor deze nieuwe insteek een hele kluif. Na vele gesprekken met de gemeente, de GGD en de Kamer van Koophandel konden wij met een opgelucht hart in november eindelijk onze eerste aanvraag in behandeling nemen.
Vanaf de welbekende zonderkamer klonk het startschot om kwalitatief uitstekende kinderopvang in de vorm van gastouderopvang te realiseren, waarbij het telkens weer de ouders zijn die bepalen hoe deze opvang er idealiter uit moet zien.
Er is veel veranderd in 20 jaar, maar de kern van ons bestaansrecht is altijd gelijk gebleven. Kinderoase zorgt voor kinderen met behulp van fantastische gastouders. Zij vormen een stabiele basis en continue kwaliteit in de zorg voor uw kind. Een tweede thuis. Alleen zo leggen we de basis voor een goed en tijdsbestendig product.
Inmiddels bieden ruim 70 gastouders en nanny’s wekelijks aan een zo’n 180 kinderen opvang in huiselijke, warme sfeer. Veel van onze gastouders zijn al meer dan 10 jaar aan ons bureau verbonden, waarbij er zelfs een aantal vanaf het begin bij ons werkzaam zijn. Daar zijn wij super trots op en dankbaar voor.
Vorige week hebben wij daarom met een groot deel van ons gezellige team een feestje mogen vieren. Na een warm onthaal bij het prachtig aan de recreatieplas gelegen restaurant de Merwelanden zijn we gestart met een borrel op het terras. De heupen hebben we losgemaakt tijdens een swingende Salsa workshop. Na deze intensieve danspasjes was de temperatuur nog aangenaam, waardoor we zelfs gezellig buiten met elkaar konden eten. Er is heerlijk nagetafeld, veel gekletst en vooral gelachen. Kortom, een avond om met warme gevoelens op terug te kijken.
Velen van ons hebben die avond geproost op de volgende 20 jaar. Tegen die tijd gaat een grote groep van ons team naar alle waarschijnlijkheid met pensioen en hebben zij hopelijk veel kennis overgedragen aan de jongere, net zo enthousiaste garde die gelukkig gestaag intrede blijft doen binnen ons gastouderbureau.
Ongeacht onze leeftijd, blijven we er hopelijk met z’n allen van genieten om datgene te doen waar we goed in zijn: kinderen een warme opvangplek bieden waar liefde, zorg en persoonlijke aandacht de boventoon voeren. Dit blijft ook de komende 20 jaar nog onze missie.
Lieve gastouders, bedankt!