In Alle berichten, Nieuws en media, Wet -en regelgeving

Als uw kinderen naar de kinderopvang gaan, hebt u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Vanaf 1 januari 2014 moet u de aanvraag indienen binnen 3 maanden na de maand dat de opvang van start gegaan is.

Kinderopvangtoeslag: nieuw in 2014

Meer kinderopvangtoeslag

De overheid gaat meer bijdragen aan de kosten voor kinderopvang:
◾De maximumvergoeding per uur gaat omhoog.
◾Ouders met een inkomen van € 47.812 of meer krijgen een hogere bijdrage voor het kind met de meeste opvanguren.
◾Ouders met hogere inkomens kunnen weer kinderopvangtoeslag krijgen voor het kind met de meeste opvanguren.

Op tijd kinderopvangtoeslag aanvragen

Vraagt u kinderopvangtoeslag in 2014 aan? U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Voorbeeld

Uw kind gaat vanaf 10 april 2014 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2014 kinderopvangtoeslag aanvragen.

Bereken uw kinderopvangtoeslag voor 2014

Maak een proefberekening om te zien of uw kinderopvangtoeslag verandert.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wetswijzigingen voor de kinderopvangtoeslag in 2014? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw.